هیچکس در غم و
هیچکسه در شادی
هیچکس کوچک بود از جنس درد و غم
هیچکسه بزرگ بود و اما شکستنی
هیچکسم غصه نخور
هیچکسی همیشه باهات
هیچکسه ؟؟؟ هیچکس حرفی باهات داره
یه خواهشی ازت دارم
مرا همیشه به نیکی یاد کن
ازم بگذر در قیامت
نزار تنم در قبرم بلرزه
نزار سرش پائین بی افته
نزار . نزار .نزار


دل نوشته توسط هیچکس
تقدیم :؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نه بچه ها اشتباه نکنید این بار برای غرق گناه ننوشتم
پس تقدیم به تو ای غرق در پاکی
دوستان عزیز در مورد این نوشته حتما قانون کپی نویس و کپی نظر هیچکسی رو رعایت کنید و ......؟؟؟؟؟پنج شنبه جهاردهم 6 1387
X